Kulu teadlik põletamine on keelatud, lõket peab tegema rangeid ohutusnõudeid jälgides

Kulupõleng. Foto: Päästeamet Saabuvate pühade ja soojade kevadilmadega seoses tuletab Päästeamet meelde, et kulupõletamine on seadusega keelatud ning tuleohtlik tegevus. Tiheasustusaladel on lõkke tegemine reguleeritud omavalitsuse õigusaktidega ning hajaasustuses tuleb jälgida Continue Reading

Posted On :